VŠETKY KATEGÓRIE
Košík

Bezpečnostné siete proti pádu ľudí

Záchytné siete proti pádu osôb a materiálu patria medzi kolektívne bezpečnostné opatrenia. Záchytné siete sa vyznačujú vysokou kvalitou a spoľahlivo zaistia bezpečnosť osôb a majetku na stavbách i pod stavbou, vrátane možnosti kolektívnej práce viac osôb naraz. Naše ochranné siete spĺňajú európske normy pre záchytné systémy EN 1263. Najčastejšie používanou bezpečnostnou sieťou je typ S, ktorá zaistí horizontálne istenie osôb proti pádu z výšok. Vyrobíme vám záchytné siete na mieru alebo dodáme štandardné rozmery. Luxsol ponúka možnosť ročnej skúšky pevnosti sietí pre použitie záchytnej siete v ďalšom roku podľa normy. Návod na inštaláciu záchytných bezpečnostných sietí typu S nájdete v Na stiahnutie.