VŠETKY KATEGÓRIE
Košík

Projektovanie tenisového kurtu

Tenis je populárny šport a rozvoj infraštruktúry pre športovcov sa uskutočňuje v každom významnom meste.Stavba kurtu sa začína návrhom, čo znamená dôkladné preskúmanie a štúdium terénu a dôsledné výpočty tak, aby výsledok práce mal dlhú trvácnosť.

Etapy projektovania:

 • Výber miesta;
 • Geologický prieskum;
 • Vymeranie objektu podľa všeobecného plánu;
 • Náčrt projektu;
 • Samotné projektovanie;
 • Koordinácia projektovej dokumentácie so zákazníkmi a kontrolnými orgánmi.

Na čo brať ohľad pri projektovaní tenisového kurtu?

 • Hľadanie technických riešení na optimálne umiestnenie základov samotného kurtu, oplotenia a osvetlenia.
 • Rozhodnutie v súvislosti s oplotením kurtu so zreteľom na vonkajšie podmienky.
 • Vývoj a implementácia skutočného systému odvodňovania vody a zrážok.
 • Výber povrchového materiálu a vypracovanie projektu na jeho položenie.
 • Vypracovanie schémy oplotenia.
 • Rozmiestnenie osvetlenia.
 • Schéma rozmiestnenia športového vybavenia.
 • Rozmiestnenie tribún pre divákov.

Zdroje umelého osvetlenia by mali byť inštalované výhradne pozdĺž dlhšej strany ihriska vo výške asi 10 m.

Areál kurtu je v súlade s požiadavkami medzinárodných športových organizácií (ITF), RTF, MKO a Global Sports & Tennis Design Group a American Sports Builders Association – 18,27 x 36,57 m.

Fyzikálno-geografické a technologické podmienky

 • Nárazy vetra. Určujú umiestnenie a typ náteru.
 • Denné a sezónne teplotné rozdiely. Zohľadňujú sa pri výpočte hrúbky základu.
 • Prítomnosť a objem zrážok. Výpočet systému na odtok vody závisí od frekvencie zrážok.
 • Charakteristika terénu, geologické a hydrogeologické podmienky.Umožňujú správne a presne vypočítať parametre základne bez nadmerných nákladov.
 • Poloha tenisového kurtu vo vzťahu k poludníku. Odchýlky sú povolené v závislosti od vlastností terénu.