VŠETKY KATEGÓRIE
Košík

Základné pravidlá volejbalu

Volejbal je aktívna energická hra, ktorá vyžaduje nielen osobné kvality ako sú obratnosť a rýchlosť, ale aj tímovú spoluprácu. Väčšina našich krajanov sa s touto hrou zoznámila v škole, preto jej pravidlá pozná takmer každý. Stručne sa dajú vysvetliť nasledovne: dva tímy so šiestimi hráčmi si navzájom bránia, aby pustili čo najmenej bodov na svoju časť hracej plochy. To však zďaleka nie sú všetky pravidlá, ktoré pri volejbale treba dodržiavať, najmä ak sa hrá na vysokej úrovni, napríklad na úrovni Medzinárodnej volejbalovej federácie alebo Olympijského výboru.

Základné pravidlá volejbalu:

Hlavným cieľom zápasu je odvrátiť pozornosť alebo povzbudiť súpera, aby urobil strategickú alebo taktickú chybu a vy ste skórovali. Pravidlá hry:

 • Každé družstvo má na ihrisku 6 hráčov. Počas jedného setu je povolených maximálne 6 striedaní. Celkovo môže jedno družstvo pozostávať z 12 hráčov.
 • Prvé podanie v hre realizuje hráč toho družstva, ktoré v žrebovaní vylosovalo podanie.
 • Bod získa súper, ak lopta po podaní nepreletí sieť, podávajúci prekročil zadnú čiaru alebo ak lopta preletí cez súperovu časť ihriska bez toho, aby sa dotkla hráčov. Právo ďalšieho podania prechádza k súperovi.
 • Družstvo sa môže lopty dotknúť trikrát, aby dopravilo loptu na stranu súpera-môže prijať podanie súpera (ktoroukoľvek časťou tela), nahrať hráčovi alebo uskutočniť útočný úder.
 • Prijať loptu môže ktorýkoľvek hráč opačného družstva, spravidla ide však o hráčov zadnej línie.
 • Útočný úder sa uskutočňuje z prednej línie (pod sieťou). Nasleduje ho blokovanie na strane súpera. Blokovanie je povolené hráčom prednej línie. Hráč môže preniknúť do súperovho poľa rukou (rukami), ak sa nedotkne siete a neobmedzí súpera v hre.

Pravidlá volejbalu umožňujú 3 až 5 setov. Každý set sa hrá do 25 bodov. Pri zisku podania (t.j. prijímajúce družstvo vyhrá rozohrávku) sa musia hráči posunúť o jedno miesto. Tím, ktorý ako prvý vyhrá 3 sety za sebou vyhráva. Ak je stav po skončení štvrtého setu nerozhodný, hrá sa rozhodujúci, piaty, set do 15 bodov.

Najčastejšie porušenia pravidiel vo volejbale:

Vzhľadom na vysokú dynamiku hry často dochádza k porušovaniu pravidiel. Zhrňme si teda tie najčastejšie porušenia pravidiel:

 • Prekročenie zadnej čiary pri podaní;
 • Prekročenie limitu 8 sekúnd pri podaní po znamení rozhodcu;
 • Jedno odbitie na hráča, tri na družstvo (aj náhodný opakovaný alebo nadmerný dotyk je porušením);
 • Vstup na protivníkovu hraciu plochu;
 • Porušenie pravidiel postavenia hráčov na ihrisku;
 • Nešportové správanie (urážky, údery do rúk súperov, potkýnanie, nerešpektovanie rozhodcu a pod.)

Spravodlivý priebeh zápasu a dodržiavanie pravidiel sledujú rozhodcovia. Každý rozhodca je zodpovedný za niečo iné: jeden sleduje porušovanie pravidiel, druhý všeobecné pravidlá hry atď.