VŠETKY KATEGÓRIE
Košík

Volejbalové podanie

Správne podanie rozhoduje o smere lopty a môže určiť, či je správne zvolená stratégia. V klasickom volejbale existujú dve hlavné podania a asi desiatky vedľajšíchtypov, ktoré, prirodzene, vychádzajú z tých hlavných.

Druhy volejbalových podaní podľa charakteru


  • Silové.Vykonáva sa uprostred alebo na konci zápasu. Predpokladá sa, že protivník nestihne adekvátne zareagovať a presunie sa do inej línie alebo prihrávku nebude môcť prijať, alebo sa presunie do línie, ktorá je mimo taktiky družstva. Úspešné podanie zaručuje bod. Náročnosť spočíva vo včasnosti podania.
  • Plánované. Pri slabšom podaní v prospech správnej techniky sa počiatočná trajektória lopty zmení, čo zmätie súpera a ten začne robiť chyby.
  • Cielené. Smeruje do nepohodlnej línie súpera, k slabému, striedajúcemu, hráčovi. Je zamerané na „slabý článok“. Podanie sa vykonáva v ktorejkoľvek fáze hry. Môže sa podávaťzdola, zhora, zboku v klasickom, ale aj plážovom volejbale.

Druhy volejbalových podaní podľa postavenia podávajúceho voči sieti

  • Priame. Podávajúci stojí čelom k ihrisku, vidí svojich spoluhráčov, aj súperov. Po podaní sa môže rýchlo vrátiť do svojej línie.
  • Bočné.Toto podanie pri hre umožňuje uskutočniť silové údery, ktoré pri priamom podaní nie sú možné, ale stráca na univerzálnosti. Obzvlášť je obmedzený smer letu lopty.
  • Zadné. Najzriedkavejšie podanie v profesionálnych zápasoch. Nie je obľúbené, pretože podávajúci nevidí, aká je situácia na ihrisku a nevie, ktorým smerom a akou silou loptu podať.

Druhy volejbalových podaní podľa interakcie s loptou

  • Zdola.Základné podanie.Nevyhnutné pre mladých športovcov a hráčov, ktorí fyzicky nemajú silu viesť iné typy útokov. Vyznačuje sa všestrannosťou, pretože loptu možno podávať kdekoľvek na ihrisku, aj tesne za sieť, čo zvyšuje riziko chyby zo strany súpera.
  • Zboku.Vykonáva sa, keď je hráč naboku od siete. Uskutočňuje sa jednoducho a lopta má miernu trajektóriu. Je účinné vo všetkých fázach hry.
  • Zhora. Najzložitejšie podanie, ktoré si vyžaduje veľa úsilia a fyzickej sily. Podanie sa uskutočňuje nad výškou hlavy. Výhodou je rýchlosť lopty, čo sťažuje súperovi možnosť zmocniť sa jej.

Pre hru je veľmi dôležitá sieť a jej inštalácia. Naša spoločnosť ponúka široký výber hotových modelov a výrobu na zákazku. V našom katalógu nájdete ďalšie športové siete: hradiace, futbalové, tenisové a pod.